Darmkanker bij Colitis Ulcerosa Patiënten: betere overleving bij controle darmonderzoeken

Colitis ulcerosa is een chronisch terugkerende ontsteking van de dikke darm. Bij sommige patiënten zijn de klachten goed onder controle met medicatie, bij andere patiënten is dit niet het geval en is een operatie onvermijdelijk. Patiënten die al langere tijd colitis ulcerosa hebben, hebben daarnaast een grotere kans om dikke darmkanker te ontwikkelen. Om dit vroegtijdig op te sporen, ondergaan colitis ulcerosa patiënten regelmatig controle darmonderzoeken. Internationale richtlijnen voor MDL-artsen adviseren deze zogeheten surveillance coloscopieën bij patiënten die langer dan 8 jaar colitis ulcerosa hebben. Indien deze colitis ulcerosa patiënten hier ook nog een chronische ontsteking aan de galwegen (Primaire Scleroserende Cholangitis) bij hebben, dienen deze controle onderzoeken direct al te starten.

Tot nu toe was er nog geen hard bewijs dat surveillance coloscopieën daadwerkelijk de overleving van patiënten verbetert. Daarom hebben onderzoekers uit Japan colitis ulcerosa patiënten met darmkanker onderzocht. Zij hebben patiënten mét en zónder eerdere surveillance vergeleken en gekeken welke groep een gunstigere overleving had. In totaal keken zij naar 406 colitis ulcerosa patiënten waarvan de dikke darm was verwijderd in verband met darmkanker. De onderzoekers keken naar het stadium van kanker en de 5-jaars overleving van patiënten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groep zónder surveillance significant (p<0.001) vaker een verder gevorderd stadium van kanker had. Daarnaast waren 89% van de patiënten mét surveillance nog in leven na 5 jaar, in vergelijking met 70% zónder eerdere surveillance (p=0.001). Maar liefst 16% van de gehele groep had darmkanker op meerdere plekken in de darm, waar vaak in eerste instantie werd gedacht aan één plek met darmkanker. Bij 17% van de patiënten werd darmkanker ontdekt binnen 8 jaar na het vaststellen van de diagnose colitis ulcerosa. Patiënten waarbij colitis ulcerosa boven het 40e levensjaar voor het eerst werd ontdekt, hadden een aanzienlijk groter risico om binnen 8 jaar darmkanker te ontwikkelen.

“Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groep zónder surveillance significant vaker een verder gevorderd stadium van kanker had.”

Concluderend, deze resultaten onderstrepen nogmaals het belang van surveillance bij colitis ulcerosa patiënten. Patiënten mét surveillance waarbij darmkanker is vastgesteld hebben een betere overleving dan patiënten zonder surveillance. Vroege surveillance (binnen 8 jaar) moet worden overwogen bij patiënten waarbij de ziekte na het 40e levensjaar wordt ontdekt.

Bron: Hata K, Anzai H, Ikeuchi H, Futami K, Fukushima K, Sugita A, et al. Surveillance Colonoscopy for Ulcerative Colitis- Associated Colorectal Cancer Offers Better Overall Survival in Real-World Surgically Resected Cases. Am J Gastroenterol. 2019;114:483–9.

Lees ook: