kiwi

Kiwi effectief tegen obstipatie

Volgens onderzoekers in Nieuw-Zeeland kan kiwi de frequentie van stoelgang verhogen voor mensen met obstipatie.

Hoewel obstipatie vaak voorkomt, is er veel ontevredenheid over de huidige farmaceutische behandelingen. Kiwi’s zouden een mogelijke oplossing bieden. Vezels in de celwanden van kiwi’s zwellen op en houden water vast, wat de ontlasting kan verzachten en de frequentie van de ontlasting kan verhogen. Andere componenten van kiwi’s, zoals zogenaamde raphides, kunnen de productie van het slijmvlies veranderen, wat leidt tot verbeterde ontlasting.

De onderzoekers wilden de voordelen van het kiwi fruit testen in een meer rigoureuze setting. Ze rekruteerden volwassenen in Nieuw-Zeeland, Italië en Japan die functionele obstipatie of obstipatie-overheersend prikkelbaar darmsyndroom (PDS-C) hadden, evenals gezonde mensen als controles. Het belangrijkste verschil tussen functionele obstipatie en PDS-C is dat mensen met PDS-C naast obstipatie buikpijn ervaren.

Tussen 12 juni 2014 en 17 juni 2017 deden er 184 deelnemers mee. Onder de deelnemers waren 136 vrouwen en 48 mannen, een verhouding die consistent is met hoe vaak obstipatie voorkomt bij mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 30,5 jaar in Japan, 36,9 jaar in Italië en 44,8 jaar in Nieuw-Zeeland, en de gemiddelde body mass index (BMI) was 20,6 in Japan, 23,0 in Italië en 25,4 in Nieuw-Zeeland. Gedurende 2 weken na de start van de studie registreerden de deelnemers hun stoelgang met betrekking tot frequentie, volledigheid, spontaniteit, ontlastingsvorm, laxerend gebruik en mate van overbelasting. Deelnemers werden vervolgens willekeurig toegewezen om ofwel twee rijpe groene kiwi’s (Actinidia chinensis var. deliciosa “Hayward”) zonder de schil te consumeren, ofwel 7,5 g psyllium per dag gedurende 4 weken. Psyllium wordt beschouwd als een eerstelijnsbehandeling voor beide obstipatieaandoeningen waarmee deelnemers werden gediagnosticeerd. Het vezelgehalte van psyllium is vergelijkbaar met dat van kiwi’s. Na 4 weken werden de behandelingen gedurende 4 weken stopgezet, waarna patiënten voor nog eens 4 weken werden overgezet op de andere behandeling.

In totaal voltooiden 169 deelnemers het onderzoek. Aan het einde van de behandelingsperioden van 4 weken vertoonden de mensen met functionele obstipatie die kiwi’s aten een gemiddelde toename van 1,53 stoelgangen per week, een statistisch significante toename (P < .0001). Degenen met PDS-C vertoonden een toename van 1,73 (P = .0001). Beide groepen rapporteerden een significant verbeterd maagdarmcomfort op de schaal voor gastro-intestinale symptomen. De frequentie van stoelgang bij de gezonde deelnemers nam niet toe. Van de deelnemers die psyllium namen, ervoeren alleen degenen met PDS-C een statistisch significante toename van de frequentie van hun stoelgang of een afname van hun gastro-intestinale symptomen. Hun stoelgang nam met gemiddeld 1,87 per week toe (P = .0051). De deelnemers die kiwi’s aten, rapporteerden een zachtere consistentie van de ontlasting en verbetering van de kwaliteit van leven in vergelijking met de uitgangswaarden. Deze verbeteringen waren groter dan werd gemeld door degenen die psyllium gebruikten.

“…vertoonden de mensen met functionele obstipatie die kiwi’s aten een gemiddelde toename van 1,53 stoelgangen per week, een statistisch significante toename…”

Deze studie levert gedegen bewijs dat de consumptie van een verse, hele vrucht klinisch relevante toenames in ontlastingsfrequentie en -consistentie. Groene kiwi’s lijken dus een geschikte dieetbehandeling voor verlichting van obstipatie en bijbehorend maagdarmcomfort.

Bron: Gearry R et al. Consumption of two green kiwifruit daily improves constipation and abdominal comfort – results of an international multicentre randomised controlled trial. American Journal of Gastroenterology, December 2022

Lees ook: