Fastfood

Meer fastfood, meer leververvetting

Fastfoodconsumptie komt veel voor in de Verenigde Staten (VS) en gaat gepaard met een groter risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Er is echter weinig bekend over de impact van fastfoodconsumptie op het risico op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), die meer dan 30% van de Amerikaanse bevolking treft, of dat het effect van fastfood op leververvetting (steatose) anders is bij personen met metabole stoornissen, waaronder obesitas en diabetes.

Een nieuwe studie die de schade aan de lever van het eten van fastfood kwantificeert, kan mensen motiveren om er in het nieuwe jaar minder van te eten, vooral degenen met obesitas of diabetes. Uit de studie blijkt dat het krijgen van een vijfde of meer van de totale dagelijkse calorieën uit fastfood het risico op niet-alcoholische leververvetting kan verhogen, wat kan leiden tot cirrose en de complicaties ervan, waaronder leverfalen en leverkanker.

Hoewel de omvang van de associatie bescheiden was onder de algemene bevolking, waren “opvallende” verhogingen van leververvetting duidelijk bij personen met obesitas en diabetes die fastfood consumeerden, in vergelijking met hun tegenhangers die geen obesitas en diabetes hadden, rapporteren de onderzoekers.

De bevindingen zijn gebaseerd op gegevens van 3.954 volwassenen die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van 2017–2018 en die elastografie ondergingen. Hiermee kan de stijfheid van de lever worden gemeten. Daarnaast werd een voedingsdagboek bijgehouden.

Leververvetting, de primaire uitkomstmaat, werd gemeten met behulp van de gecontroleerde verzwakkingsparameter (CAP). Van de ondervraagden consumeerde 52% fastfood waarvan 29% meer dan 20% van hun dagelijkse calorieën uit fastfood haalde. Fastfood-inname van 20% of meer van de dagelijkse calorieën was significant geassocieerd met grotere leververvetting.

De negatieve effecten waren met name ernstig bij mensen die al diabetes en obesitas hebben. Bijvoorbeeld, met diabetes en een inname van fastfood van 20% of meer van de dagelijkse calorieën, waren de OR’s voor het voldoen aan de CAP meer dan 2. De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen bijzonder “alarmerend” zijn, gezien de algehele toename van de consumptie van fastfood in de afgelopen 50 jaar in de VS, ongeacht de sociaaleconomische status.

Bron: Kardashian A et al. Quantifying the negative impact of fast food consumption on liver steatosis among United States adults with diabetes and obesity. Clinical Gastroenterology and Hepatology, January 10, 2023

Lees ook: