bacillus

Probiotica in het gebruik tegen infecties

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de ‘goede bacteriën’ in onze darmen, ons microbioom genaamd. Er zijn veel goede eigenschappen toegeschreven aan deze bacteriën. Zo is wetenschappelijk bewezen dat deze goede bacteriën een positief effect kunnen hebben op het immuunsysteem en de stoelgang en er zijn zelfs aanwijzingen dat deze bacteriën een relatie hebben met ons geestelijk welbevinden. Een deel van deze goede bacteriën zijn geïsoleerd en kunnen ingenomen worden als drankje of via een capsule en worden, ook wel probiotica genoemd.

Onderzoekers uit Groot-Brittannië en Thailand hebben onderzoek gedaan naar een van deze ‘goede’ bacteriën, de Bacillus. De Bacillus zit in veel probiotica producten en uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het kan voorkomen dat een andere, ‘slechte’ bacterie, minder goed in de neus en darmen groeit. Het gaat hierbij om de Staphylococcus aureus bacterie (kortweg S. aureus) die verschillende ziektes kan veroorzaken en waar steeds meer antibiotica-resistentie voor ontstaat. Als S. Aureus muteert naar de Meticilline-resistente vorm (MRSA), dan wordt hij ook wel beschouwd als ‘de ziekenhuisbacterie’.    

Er werd bij 200 proefpersonen gekeken naar de aanwezige bacteriën in de neus en darmen. Wat opviel is dat bij de patiënten waar de Bacillus bacterie aanwezig was, de S. aureus geen enkele keer bleek te groeien. Er werd vervolgens ook een proef gedaan met muizen, waarbij in de darmen van de muizen de S. aureus bacterie aanwezig was. Na het geven van probiotica met de Bacillus bacterie was de S. aureus bacterie geheel verdwenen. Of dit ook in mensen geldt moet nog verder onderzocht worden.

“Bij de patiënten waar de Bacillus bacterie aanwezig was, bleek de S. aureus geen enkele keer te groeien.”

Omdat antibiotica resistentie steeds belangrijker wordt en we steeds meer leren over ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën, kunnen mogelijk ‘goede’ bacteriën ingezet worden tegen infecties. Er wordt dan verondersteld dat de ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën onderling de strijd aangaan waarbij de ‘goede’ overwinnen. Het nadeel van veel antibiotica is dat zij naast het uitroeien van de ‘slechte’ bacteriën, ook veel ‘goede’ bacteriën doden. Bovendien zijn veel bacteriën in staat zich te wapenen tegen antibiotica en ontwikkelen resistentie-mechanismen. Voordat deze ‘goede’ bacteriën ingezet kunnen worden tegen infecties moet echter wel eerst meer onderzoek gedaan worden hoe bacteriën als ‘medicijn’ in de praktijk kunnen worden gebruikt, vooralsnog zijn we nog afhankelijk van antibiotica.

Bron: P Piewngam et al. Pathogen elimination by probiotic Bacillus via signalling interference. Nature DOI: 10.1038/s41586-018-0616-y (2018).

Lees ook: