Zon

Zon beschermt mogelijk tegen inflammatoire darmziekten bij kinderen

Inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa worden gekenmerkt door een chronische ontsteking van het maag-darmkanaal. Bij 15-25% van de patiënten ontstaat de ziekte voor het 20e levensjaar. Het voorkomen van inflammatoire darmziekten op de kinderleeftijd is echter stijgende. Er wordt gedacht dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol spelen bij de toename van inflammatoire darmziekten. Bekende risicofactoren zijn 1) leven in een grote stad, 2) hogere sociaaleconomische status, 3) verminderde blootstelling aan bacteriën tijdens de kinderleeftijd en 4) sigarettenrook. Eerder onderzoek laat mogelijk ook een relatie zien tussen het voorkomen van inflammatoire darmziekten en blootstelling aan ultraviolet (UV) straling. Het doel van dit onderzoek was daarom om de relatie tussen zon blootstelling en het risico op inflammatoire darmziekten bij kinderen onder de 18 jaar verder te onderzoeken.

Negenennegentig kinderen met inflammatoire darmziekten werden uit twee grote ziekenhuizen in Australië in studieverband onderzocht. Kinderen opgenomen op de chirurgie-afdeling van dezelfde ziekenhuizen (396 kinderen in totaal), zonder tekenen van inflammatoire darmziekten, werden ook onderzocht als controle-groep. Algemene gegevens van de kinderen (etniciteit, leeftijd, geslacht en lichamelijke activiteit) en gegevens over roken en sociaaleconomische klasse van de ouders werden verzameld. Ouders vulden vragenlijsten in over de zon blootstelling van hun kind in de afgelopen zomer en winter (aantal uren blootstelling per dag, gebruik van zonbescherming en huidtype). Kinderen met inflammatoire darmziekten en controle-kinderen werden vervolgens vergeleken op basis van leeftijd en geslacht om de uitkomsten.

Resultaten van het onderzoek laten zien dat een hogere zon blootstelling een beschermend effect had op het ontstaan van inflammatoire darmziekten bij kinderen: een extra van 10 minuten per dag zon blootstelling gaf een 6% vermindering op de kans op het hebben van een inflammatoire darmziekte. Dit beschermende effect werd vooral gezien bij kinderen met recent vastgestelde ziekte en bij kinderen met een Kaukasische (blanke) achtergrond. Als mogelijke verklaring noemen de onderzoekers dat de UV-straling van blootstelling aan de zon een positief effect kan hebben op het immuunsysteem, waardoor de kans op ziekten kleiner wordt. Ook ligt er een mogelijke rol in het vrijkomen van vitamine D na zon blootstelling, dat het immuunsysteem kan beïnvloeden. Echter moet vervolg onderzoek, waarbij ook vitamine D bloedspiegels bij kinderen wordt gemeten, verder uitwijzen wat de verklaring is voor dit mogelijk gevonden beschermende effect van de zon. Uiteraard moeten de risico’s van (onbeschermde) zon blootstelling zoals huidkanker niet vergeten worden.

Bron: Holmes EA, Ponsonby A-L, Pezic A, et al. Higher Sun Exposure is Associated With Lower Risk of Pediatric Inflammatory Bowel Disease: A Matched Case-control Study. JPGN 2019;69: 182–188

Lees ook: