bacillus

Antibiotica lijkt geassocieerd te zijn met darmkanker op latere leeftijd

Antibioticagebruik is enorm toegenomen de laatste jaren. Antibiotica heeft als doel om schadelijke bacteriën uit te schakelen, maar heeft als direct gevolg dat ook goede bacteriën worden gedood. Zodra de balans in de darmbacterie-huishouding (microbiota) wordt verstoord kunnen schadelijke bacteriën zich gaan vestigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Clostridium Difficile diarree. De veronderstelling is dan ook dat als de balans voor lange termijn is verstoord, er een ongunstige microbiota ontstaat waardoor er een hoger risico is op darmkanker. Engelse onderzoekers hebben in een grote nationale database gekeken hoe sterk antibioticagebruik samenhangt met het ontstaan van darmkanker.

De onderzoekers keken naar de gegevens van 28.980 darmkanker patiënten en 137.077 mensen in de controle groep. Zij vonden dat systemisch antibioticagebruik was geassocieerd met darmkanker, maar op specifieke locaties in de darm. Hoe vaker iemand antibiotica had gebruikt in zijn/haar leven, hoe groter het risico op darmkanker (p-waarde <0.001). Het risico op darmkanker na antibiotica-gebruik was het grootst in het begin van de dikke darm (proximale colon), met name na antibiotica met specifieke anti-anaerobe werking. Opvallend was dat het risico op endeldarm-kanker juist minder werd bij antibioticagebruik in het verleden (p-waarde 0.003), dit effect was het het sterkst wanneer langdurig antibioticagebruik (>60 dagen) werd vergeleken met geen antibioticagebruik. Er was geen lineair verband tussen antibioticagebruik en darmkanker, een enkele dosis leek al een verhoogd risico te geven. Als er specifiek werd gekeken naar welke antibiotica het grootste risico op darmkanker geven, viel op dat Penicillines, en specifiek ampicilline/amoxicilline een verhoogd risico geven op darmkanker (OR=1.09 (1.05-1.13)), terwijl tetracyclines een verminder risico geven op endeldarm-kanker (aOr=0.90 (0.84 to 0.97)).

“Hoe vaker iemand antibiotica had gebruikt in zijn/haar leven, hoe groter het risico op darmkanker.”

De onderzoekers geven aan dat er in deze studie geen rekening is gehouden met leefstijl-factoren (lichaamsbeweging, dieet etc.) die ook sterk gerelateerd zijn aan darmkanker.

In conclusie kan worden gezegd dat antibioticagebruik mogelijk geassocieerd is met darmkanker. Dit is een extra reden om bewust om te gaan met antibiotica en het alleen te gebruiken / voor te schrijven indien dat echt nodig is.

Bron: Zhang J et al. Oral antibiotic use and risk of colorectal cancer in the United Kingdom, 1989–2012: a matched case–control study. Gut 19 Aug 2019

Lees ook: