Vitamines

Vitamine D supplementen lijken darmkanker toch niet te voorkomen

Er wordt van verschillende voedingscomponenten gedacht dat ze beschermend kunnen werken voor darmen, één daarvan is vitamine D. Een aantal studies hebben de indruk gewekt dat vitamine D mogelijk het risico op het ontwikkelen van kanker verminderd. Het is tot op heden echter nog onduidelijk of vitamine D  darmkanker daadwerkelijk kan voorkomen.

In The New England Journal of Medicine verscheen daarom begin dit jaar een artikel over het effect van vitamine D supplementen op het voorkomen van kanker. Patiënten kregen dagelijks een hoge dosering vitamine D (2000IU) of placebo. In totaal werden 25.871 patiënten meegenomen in de studie (mannen van 50 jaar of ouder; vrouwen van 55 jaar of ouder) tussen november 2011 en maart 2014. 51% van alle patiënten was vrouw en de patiënten werden over een mediane tijd van 5.3 jaar gevolgd. De deelnemers vulden bijna allemaal de vragenlijsten in (93.1%) en ruim 80% nam ten minste 2/3e van hun vitamine D of placebo capsules in. Het gemiddelde vitamine D gehalte bij de start van de studie was 77 nmol per liter. Bijna 45% van de patiënten had een te laag vitamine D bij de start. De gemiddelde stijging van het vitamine D gehalte in de groep patiënten die vitamine D gesuppleerd kreeg, was 40% een jaar na het starten van vitamine D.

Van de 25.871 deelnemers, ontwikkelden 1.617 patiënten een vorm van invasieve kanker. In de vitamine D groep waren dit 793 patiënten ten opzichte van 824 patiënten in de placebogroep. Dit was niet significant verschillend (p = 0.47), ook niet als er alleen naar het ontwikkelen van darmkanker werd gekeken (51 patiënten in de vitamine D groep en 47 in de placebo groep). Van deze 1.617 patiënten overleden er 341 aan de vorm van kanker die zij hadden ontwikkeld. In de vitamine D groep waren dit 154 patiënten en 187 in de placebogroep. Het vitamine D gehalte bij de start van het onderzoek was niet voorspellend voor het ontwikkelen van kanker. Er waren geen verschillen in bijwerkingen zoals een hoog calcium, nierstenen of maag-darmklachten tussen de patiënten in de vitamine D groep en placebo groep.

Concluderend, in deze grote gerandomiseerde studie zorgde dagelijkse inname van een hoge dosering vitamine D voor 5 jaar achter elkaar niet voor minder invasieve kankers (inclusief darmkanker) dan placebo. Ook het aantal patiënten wat aan kanker overleed werd niet verminderd door vitamine D inname.

Bron: Manson et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):33-44.

Lees ook: