Probiotica spelen mogelijk een gunstige rol bij obstipatie bij kinderen

Obstipatie is een groot probleem onder kinderen. Zo’n 3-5% van de kinderen die de kinderarts ziet komt met obstipatie als hoofdprobleem. De eerste therapieën die worden ingezet zijn onderwijs, toilettraining, dieetaanpassingen en laxantia. Desondanks heeft zo’n 50% van de kinderen nog steeds last van obstipatie. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat probiotica een gunstig effect […]

LEES MEER >
Obstipatie

Heeft het drinken van sulfaatrijk mineraalwater een positief effect op functionele constipatie?

Ongeveer 1 op de 7 personen heeft regelmatig last van een verstopte dikke darm, medisch aangeduid als obstipatie of constipatie (vanuit het Engels vertaald). Hiervan wordt gesproken als ontlasting minder dan drie keer per week optreedt. Het is een vervelende aandoening, met klachten zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, pijn bij het ontlasten, en winderigheid. Ook […]

LEES MEER >
obstipatie

Medicatie om obstipatie bij opiaten tegen te gaan

Opiaten, waaronder morfine, worden vaak gebruikt als pijnstilling. Helaas hebben ze ook de veelvoorkomende bijwerking obstipatie. Dit review kijkt naar de mogelijke middelen om deze obstipatie tegen te gaan bij niet-kanker patiënten die opiaten nemen. De resultaten laten zien dat de gebruikelijke middelen, zoals middelen die de ontlasting zachter maken en osmotische en stimulerende laxeermiddelen een […]

LEES MEER >
obstipatie

Behandeling van obstipatie na zwangerschap nog niet goed in beeld

Obstipatie (verstopping) na de bevalling is een veelgehoorde klacht onder moeders. Aambeien, inknippen tijdens de bevalling, en zwangerschapshormonen vergroten dit risico. Om de obstipatie tegen te gaan word teen vezelrijk dieet aangeboden, terwijl laxeermiddelen vaak noodzakelijk zijn om de obstipatie te verlichten. De Cochrane studie kijk naar de effectiviteit en veiligheid van alle mogelijke interventies om obstipatie […]

LEES MEER >
obstipatie

Vezels en FODMAP in de behandeling van obstipatie en PDS

Traditioneel gezien worden vezelsupplementen voorgeschreven bij chronische obstipatie en prikkelbare darmsyndroom (PDS). Vezels stimuleren de darmmotiliteit waardoor de ontlasting mogelijk makkelijker zal gaan. Recentelijk is het FODMAP-dieet verschenen waarin mensen bepaalde koolhydraten niet mogen eten. In het FODMAP-dieet wordt de inname van fermenteerbare oligosacchariden, disacchariden, monosacchariden en polyolen (FODMAP) gelimiteerd. FODMAPs zijn kleine moleculen (koolhydraten) die slecht of […]

LEES MEER >
obstipatie

Obstipatie en harde ontlasting lijken niet geassocieerd met diverticulose

Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darm, die ontstaan op zwakke plekken in de darmwand en steken als het ware naar buiten toe. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van divertikels (diverticulose) voor chronische darmklachten zorgt. Japanse onderzoekers hebben gekeken of er een associatie te zien was tussen diverticulose en darmklachten. In een case-controle studie werden 543 patienten met diverticulose […]

LEES MEER >

Het probioticum Lactobacillus reuteri lijkt obstipatieklachten te verminderen

Obstipatie is een veelgehoorde klacht waarvan vaak de impact op de kwaliteit van leven van onderschat wordt. De adviezen om voldoende te drinken, voldoende bewegen en genoeg vezels te eten zijn helaas vaak niet afdoende. Een andere mogelijke aanpak om obstipatie te behandelen is het gebruik van probiotica, maar deze therapie is helaas nog niet onomstotelijk […]

LEES MEER >
obstipatie

Minder obstipatie bij het gebruik van beta-blokkers bij Parkinson

Obstipatie is een van de meestvoorkomende niet-motorische klachten bij de ziekte van Parkinson. Het mechanisme dat daar achter zit is nog grotendeels onduidelijk. Een veelgebruikt middel bij Parkinson is Levodopa. Levodopa werkt gunstig op de motorische klachten, maar niet op de obstipatieklachten. Obstipatie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en zou dus een […]

LEES MEER >
obstipatie

Risicofactoren voor obstipatie bij palliatieve patiënten

Palliatieve patiënten zijn mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Obstipatie is een veelgehoorde klacht van mensen op hun sterfbed. De palliatieve zorgt richt zich op het verlichten van de klachten voor het overlijden. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang om in te kunnen schatten welke factoren bijdragen […]

LEES MEER >
1 2 3 4