darmkanker

Vetrijk dieet heeft invloed op het ontstaan van dikke darmkanker door verandering in het microbioom

Dikke darmkanker is één van de meest voorkomende soorten kanker. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 wordt deze soort kanker vaker al in een vroeg stadium ontdekt waardoor de kans op overleving toeneemt. Uit onderzoek is gebleken dat er een disbalans is in de samenstelling van het microbioom in het vroege stadium van […]

LEES MEER >

Overgewicht in jeugd geeft verhoogd risico op darmkanker

Mensen met overgewicht of obesitas in de twintig lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van vroege darmkanker, rapporteren onderzoekers in Duitsland. Dr. Hermann Brenner van het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek, in Heidelberg, en collega’s merkten op dat in verschillende landen een stijging van darmkanker met vroege aanvang waar te nemen is, ondanks stabiele of […]

LEES MEER >

Darmkankerscreening werpt z’n vruchten af!

In 2014 is in Nederland stapsgewijs een bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Eens per 2 jaar krijgen mensen vanaf 55 jaar een uitnodiging voor ontlastingsonderzoek, namelijk (iFOBT) fecaal immunochemisch onderzoek. Nederlandse onderzoekers hebben recentelijk gekeken naar het aantal gevallen van darmkanker, mortaliteit, tumorkenmerken en behandeling van darmkanker voor en na de introductie van dit screeningsprogramma. De […]

LEES MEER >

Een aspirientje reduceert darmkankerrisico

Darmkanker is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken door kanker, goed voor 9,2% van de totale sterfgevallen door kanker in 2018. Colonoscopiescreening met verwijderen van adenomateuze poliepen is in verband gebracht met een grote vermindering van de incidentie van en overlijden door darmkanker. Gerichte preventiestrategieën kunnen het potentieel hebben om voorkomen van darmkanker en overlijden […]

LEES MEER >
Darmklachten bij chemotherapie

Overeenkomsten tussen immunotherapie gerelateerde colitis en IBD

Immunotherapie is een paradigma geworden in de behandeling van kanker. Het doel van immunotherapie is het versterken van het afweersysteem (ook wel het immuunsysteem genoemd) om kankercellen te bestrijden. De belangrijkste spelers binnen de immunotherapie zijn de checkpointremmer (CPI), anti-CTLA-4 (cytotoxisch T-lymfocytantigeen 4) en anti-PD-1/PD-L1 (geprogrammeerde celdood 1-receptor/geprogrammeerd celdoodligand 1) antilichamen met name voor mensen […]

LEES MEER >
darmkanker

Het is nu bevestigd: voeding heeft daadwerkelijk invloed op het ontwikkelen van darmkanker

Amerikaanse onderzoekers hebben in de bestaande literatuur gekeken naar de relatie tussen voeding en darmkanker en vonden overtuigend bewijs van een verband tussen een lager risico op darmkanker en een hogere inname van voedingsvezels, calcium in de voeding en yoghurt en een lagere inname van alcohol en rood vlees. Er is echter meer onderzoek nodig […]

LEES MEER >
darmkanker

Agressieve vorm van darmkanker reageert goed op immunotherapie

De agressieve vorm van darmkanker met microsatelliet instabiliteit-high/mismatch repair–deficient (MSI-H/dMMR) lijkt enorm goed te reageren op Pembroluzimab. MSI-H/dMMR refereert naar een genetische instabiliteit in tumoren waarbij er een defect is in het herstel van schade aan het DNA. Pembroluzimab is een antilichaam, dat bindt aan de ‘programmed death-1’ (PD-1)-receptor en blokkeert daarmee de interactie van […]

LEES MEER >
darmkanker

Een veranderd microbioom als oorzaak of gevolg van darmkanker?

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De laatste jaren is de overleving toegenomen door betere behandelingen en door de invoering van het bevolkingsonderzoek. In ongeveer 5-10% van de gevallen is darmkanker het gevolg van een erfelijke ziekte, bijvoorbeeld het Lynch syndroom of familiaire adenomateuze polyposis. Bij een veel groter deel, ongeveer […]

LEES MEER >
1 2 3 4 21